Qui trình thực hiện dự án thiết kế website tại Thiên Minh

1. Tiếp nhận trao đổi yêu cầu Khách hàng

Lấy yêu cầu của Khách hàng, màu chủ đạo, nội dung cũng như chức năng nhiệm vụ website theo mục tiêu kinh doanh, tiếp thị qua website.

2. Mô tả chi tiết và gởi báo giá

Bố cục thiết kế theo mục tiêu truyền thông (nhận thức, xây dựng thái độ và khuynh hướng) & chức năng thông qua bảng dự thảo nháp để tổng hợp & thống nhất ý kiến

Chọn lọc chức năng theo mục tiêu tiếp thị ( khuyến mãi, Thúc đẩy mua hàng, duy trì tần suất mua hàng) và mục tiêu quản lý đa kênh kinh doanh.

Báo giá trên bảng mô tả chi tiết bố cục & chức năng gồm 3 phần ( Thiết kế giao diện, Thiết kế trải nghiệm người dùng, lập trình quản trị & quản lý) với 3 đợt thanh toán 30%-60%-10%.

3. Ký hợp đồng và tạm ứng 

Khách hàng thông qua báo giá & yêu cầu lập hợp đồng, Thiên Minh sẽ gởi khách hàng hợp đồng & hai bên thỏa thuận các điều khoản thực hiện website. Sau khi ký hợp đồng, khách hàng tạm ứng 30% để Thiên Minh lên kế hoạch và thực hiện demo 2 giao diện trang chủ cho Khách hàng lựa chọn.

4. Thời gian Thiên Minh thực hiện

  • 3-5 ngày Thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng & điều chỉnh thiết kế.
  • 5-10 ngày chạy demo & chỉnh sửa trực tuyến.
  • 3-7 ngày khách hàng kiểm thử giao diện, chức năng trải nghiệm người dùng & đưa yêu cầu chỉnh sửa để Thiên Minh chỉnh sửa.
  • 5-10 ngày khách hàng kiểm tra đầy đủ chức năng website trực tuyến và Thiên Minh hoàn thành chỉnh sửa sau cuối.

Sau quá trình kiểm tra đầy đủ tính năng như trên hợp đồng, và chỉnh sửa tất cả  yêu cầu của Khách hàng, đủ điều kiện để bàn giao website. Thiên Minh tiến hành thủ tục nghiệm thu website theo như quy định của hợp đồng, và hỗ trợ đưa website lên môi trường trực tuyến.

6. Đồng hành & Bảo hành website 3 năm

Cập nhật nội dung website trong 1 tháng.

Hỗ trợ hosting, domain, bảo mật, khắc phục sự cố mất kết nối website bằng giải pháp máy chủ, website dự phòng trong suốt quá trình vận hành website tối thiểu từ 1-3 năm.