• Tất cả
 • Thiết kế website
 • Hosting
GÓI DOANH NGHIỆP

8,000,000đ

 • Chọn giao diện tại đây
 • Bàn giao trong vòng 7 ngày
 • Cập nhật nội dung website
 • Sửa giao diện theo cấu trúc layout có sẵn
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị 
 • Miễn phí SSL
 • Miễn phí 3 banner slider
 • Mã nguồn Wordpress SEO dựng sẵn
 • Tích hợp live chat , social chat, tracking
 • Website 1 ngôn ngữ
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn & sourcecode
 • Bảo hành 3 năm, fix lỗi trọn đời.
Đăng ký
GÓI BÁN HÀNG

15,000,000đ

 • Chọn giao diện tại đây
 • Bàn giao trong vòng 14 ngày
 • Cập nhật 50 bài viết/sản phẩm
 • Sửa giao diện theo cấu trúc layout có sẵn
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị 
 • Miễn phí SSL
 • Miễn phí 3 banner slider
 • Mã nguồn Wordpress SEO dựng sẵn
 • Tích hợp live chat , social chat, tracking
 • Website 1 ngôn ngữ
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn & sourcecode
 • Bảo hành 3 năm, fix lỗi trọn đời.
Đăng ký
WEB THEO YÊU CẦU

Liên hệ báo giá

 • Chọn giao diện tại đây
 • Bàn giao trong vòng 14 ngày
 • Cập nhật 50 bài viết/sản phẩm
 • Sửa giao diện theo cấu trúc layout có sẵn
 • Hiển thị tốt trên các thiết bị 
 • Miễn phí SSL
 • Miễn phí 3 banner slider
 • Mã nguồn Wordpress SEO dựng sẵn
 • Tích hợp live chat , social chat, tracking
 • Website 1 ngôn ngữ
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn & sourcecode
 • Bảo hành 3 năm, fix lỗi trọn đời.
Liên hệ báo giá
Vision-02

85,000đ

/ Tháng
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Pack Domain Không giới hạn
 • Addon Domain 1
 • Database 5
 • Hợp đồng 12 tháng
Đăng ký
Vision-03

140,000đ

/ Tháng
 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Pack Domain Không giới hạn
 • Addon Domain 2
 • Database 7
 • Hợp đồng 12 tháng
Đăng ký
Express-01

390,000đ

/ Tháng
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Pack Domain Không giới hạn
 • Addon Domain 3
 • Database 9
 • Hợp đồng 12 tháng
Đăng ký
Express-02

590,000đ

/ Tháng
 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Pack Domain Không giới hạn
 • Addon Domain 5
 • Database 15
 • Hợp đồng 12 tháng
Đăng ký