Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập vào tháng 8/2004 với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác của trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM.


Viện đã xây dựng thành công chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Bolton - Anh Quốc và trường ĐH Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ nhằm cung cấp các chương trình cử nhân và thạc sĩ có chất lượng quốc tế.

Viện Đào tạo Quốc tế SaigonISB

Khách hàng
: Viện Đào tạo Quốc tế SaigonISB
Dịch vụ
: Thiết kế Website Giáo Dục
Trạng thái
: Completed