Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có ý nghĩa rất lớn đối với việc tăng doanh số bán hàng. Nhiều khách hàng tiềm năng hơn sẽ đến cửa hàng của bạn, nếu cửa hàng được tối ưu hóa SEO. Ecom software có tất cả các công cụ SEO mà Google yêu thích: URL thân thiện với SEO, URL chuẩn, chuyển hướng 301, đoạn mã chi tiết của Google, v.v. Bạn cũng có thể đặt thẻ meta cho các trang cửa hàng của mình ngay trong bảng điều khiển quản trị và soạn mô tả công ty. Các công cụ tìm kiếm hiểu rõ các trang web Ecom software và xếp hạng chúng cao trong kết quả tìm kiếm.

Chúng tôi phát triển website của khách hàng với ecom Software (có license) là nền tảng E-Commerce chuyên nghiệp để lập trình vô số các tính năng website bán hàng theo chiến thuật giao diện và trải nghiệm người dùng.

Tiến độ và chất lượng chuyển giao trọn vẹn website E-Commerce là điều chúng tôi luôn nỗ lực đồng hành trong suốt thời gian 3 năm vận hành của doanh nghiệp.