Nghiên cứu

Nghiên cứu sâu số liệu trực tuyến liên quan ngành kinh doanh của bạn, chúng tôi phát hiện các giải pháp trực tuyến và chiến thuật nào thu hút chú ý và quan tâm của người dùng

Lập kế hoạch

Lập danh mục các kênh trực tuyến, hoạch định thời gian & KPI; Lập kế hoạch nội dung, ý tưởng thiết kế sáng tạo, số hóa các qui trình sự kiện, cuộc thi chạy trên web hoặc app

Phương án tiếp cận

Triển khai kế hoạch chiến dịch ở qui mô nhỏ; Nhận định số liệu đo lường tương tác ban đầu, chúng tôi đưa ra quyết định triển khai chiến dịch ở qui mô lớn hơn, luôn bám sát tiến độ nhằm đưa ra chiến thuật điều chỉnh tăng hiệu quả và giảm lãng phí khi phát hiện những rủi ro trực tuyến.

Giữ cân đối giữa ngân sách và chiến dịch quảng cáo, không để chiến dịch quảng cáo khiến ngân sách của bạn lãng phí. Chúng tôi có trách nhiệm suy nghĩ lựa chọn chiến thuật quảng cáo hiệu quả trong ngân sách của bạn. Có nhiều chiến thuật quảng cáo hiệu quả đảm bảo trong ngân sách, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra chiến thuật phù hợp nhất cho bạn.

Phân tích báo cáo

Phân tích và báo cáo tường minh tất cả các chỉ số chuyển đổi quảng cáo tiếp thị trực tuyến nhằm đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, phương án tiếp cận có hiệu quả tương tác trực tuyến cao đạt KPI

Đạt kết quả tốt hơn bằng đo lường tự động và lắng nghe khách hàng tiềm năng!  

Chúng tôi có những công cụ đo lường tự động trên landing page, website, app, banner, event… để thống kê các kênh quảng cáo trực tuyến, phân tích hành vi và tương tác của khách hàng từ đó có các phương án điều chỉnh phù hợp để Giảm lãng phí – Giảm sai số – Giảm độ trễ