Quảng cáo hiển thị hình ảnh là quảng cáo phổ biết nhất hiện nay, là cách hiển thị quảng cáo banner trên các trang web thuộc mạng lưới đối tác của Google.

Mạng hiển thị của Google được thiết kế để giúp bạn tìm đúng đối tượng. Các tùy chọn nhắm mục tiêu của mạng này cho phép bạn hiển thị thông điệp của mình một cách có chiến lược cho khách hàng tiềm năng ở đúng vị trí và vào đúng thời điểm.

Mạng hiển thị chứa hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng, đồng thời có rất nhiều định dạng và kích thước quảng cáo khác nhau.

Sau đây là các loại quảng cáo mà bạn có thể tạo và hiển thị trên Mạng hiển thị của Google

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng: Để tạo quảng cáo thích ứng, bạn chỉ cần nhập văn bản quảng cáo, rồi thêm hình ảnh và biểu trưng. Google sẽ tối ưu hóa quảng cáo để nâng cao hiệu suất. (Bạn cũng có thể sử dụng thư viện hình ảnh miễn phí của Google cho quảng cáo của mình)

Quảng cáo hình ảnh đã tải lên: Để kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể tạo và tải lên quảng cáo. Bạn có thể tải lên quảng cáo dưới dạng hình ảnh ở các kích thước khác nhau hoặc HTML5.

Quảng cáo tương tác: Chạy quảng cáo hình ảnh và video tương tác trên YouTube và trên mạng hiển thị.

Quảng cáo trong Gmail: Hiển thị quảng cáo có thể mở rộng ở các tab trên cùng hộp thư đến của người dùng.

Bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình trước mọi người trước khi họ bắt đầu tìm kiếm những gì bạn cung cấp, đây có thể là chìa khóa cho chiến lược quảng cáo tổng thể của bạn. Bạn cũng có thể nhắc về những gì mà họ quan tâm, như trong trường hợp remarketing cho những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh là một sự lựa chọn quan trọng mà hầu như các nhà làm quảng cáo hiện nay đều không bỏ qua nếu họ có mục tiêu tăng độ nhận diện thương hiệu trên diện rộng cho các doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, điểm mạnh của quảng cáo hiển thị này là Doanh nghiệp có thể sử dụng là bám đuổi Khách hàng một cách dễ dàng, nghĩ là khi khách hàng đã vào website của bạn một lần thì sau đó quảng cáo hiển thị của bạn sẽ xuất hiện liên tục theo họ sau đó.