Quy trình thực hiện kế hoạch quảng cáo

Nghiên cứu

Nghiên cứu sâu số liệu trực tuyến liên quan ngành kinh doanh của bạn, chúng tôi phát hiện các giải pháp trực tuyến và chiến thuật nào thu hút chú ý và quan tâm của người tiêu dùng

Lập kế hoạch

Lập danh mục các kênh trực tuyến, hoạch định thời gian & KPI; Lập kế hoạch nội dung, ý tưởng thiết kế sáng tạo, số hóa các qui trình sự kiện, cuộc thi chạy trên web hoặc app

Phương án tiếp cận

Triển khai kế hoạch chiến dịch ở qui mô nhỏ; Nhận định số liệu đo lường tương tác ban đầu, chúng tôi đưa ra quyết định triển khai chiến dịch ở qui mô lớn hơn, luôn bám sát tiến độ nhằm đưa ra chiến thuật điều chỉnh tăng hiệu quả và giảm lãng phí khi phát hiện những rủi ro trực tuyến

Phân tích báo cáo

Phân tích và báo cáo tường minh tất cả các chỉ số chuyển đổi quảng cáo tiếp thị trực tuyến nhằm đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, phương án tiếp cận có hiệu quả tương tác trực tuyến cao đạt KPI